W dniach 11-15 listopada 2012 roku w Krakowie przebywała delegacja przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii oraz wybranych instytutów branżowych.

Wizyta gości z Mołdawii była jednym z elementów realizowanej przez tę Republikę polityki dążenia do zawarcia umowy stowarzyszeniowej między UE a Mołdawią oraz integracji w ramach Partnerstwa Wschodniego.

 

Kluczowym tematem było przygotowanie dokumentacji do wdrożenia działań w ramach projektu pt. "Polska pomoc rozwojowa 2013" ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Dodatkowo goście z Mołdawii zapoznali się z doświadczeniami Polski z wdrażania programów przedakcesyjnych z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz poznali zasady obecnej Wspólnej Polityki Rolnej UE wraz z realizowanymi aktualnie działaniami z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Republikę Mołdawii reprezentowali m.in.: Dyrektor Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego - Pirvan Pintilie; Dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Doradztwa Rolniczego MRiSP - DoneaVictor; Dziekan Wydziału Rolniczego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego - Rurac Mihail; Dyrektor Instytutu Zootechniki i Medycyny - Herea Vasile; Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa i Przemysłu Spożywczego - Dadu Constantin; Dyrektor Instytutu Produkcji Roślinnej - Maticius Vasile; przedstawiciel Agencji Interwencji i Płatności Rolniczych - Bogdan Wladimir; przedstawiciel UE/ONZ przy Ministrze Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego - Waldemar Sochaczewski; Dyrektor Agencji Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Wsi - Consntin Ojog oraz przedstawiciel Banku Światowego - Andrei Botezatu.

Ze strony Polski w rozmowach uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego - Wicemarszałek Wojciech Kozak, Przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk oraz Wiceprzewodniczący Jacek Soska; Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie - Jarosław Bomba; Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Bronisław Dutka; Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady wraz z Prorektorami; przedstawiciele administracji samorządowej woj. małopolskiego; liderzy lokalnych grup działania; przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Instytutu Zootechniki w Balicach oraz innych instytucji i organizacji działających w obszarze rozwoju rolnictwa.

W trakcie 5-dniowej wizyty goście z Mołdawii uczestniczyli w spotkaniach i wykładach w siedzibach Centrum Doradztwa Rolniczego, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, a także wizytowali inwestycje powstałe dzięki pozyskaniu środków unijnych takie, jak m.in.: gospodarstwa przetwórcze, fermy gęsi, trzody, bydła, rybackie zakłady doświadczalne czy organizacje grup producenckich.

Owocem wizyty stało się podpisanie pomiędzy stroną mołdawską a polską porozumienia ustanawiającego podstawy współpracy między partnerami, uznającego zdolności organizacyjne i doświadczenie partnerów niezbędne do przyszłej koordynacji strategii rozwoju i działań, wzajemne wsparcie, zaangażowanie we wspólne działania i wreszcie, zwiększenie wysiłków partnerów w chęci osiągnięcia wspólnych celów w zakresie wsparcia producentów rolnych i wiejskich przedsiębiorców z obu krajów - Polski i Mołdawii.

{gallery}2013/02{/gallery}