Informacja o wyniku postepowania dot. znak sprawy: OK-DAG-253/23/20 nt.” Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Informacja o zapytaniu ofertowym na świadczenie usług cateringowych dla CDR O/Kraków:

Informacji z otwarcia ofert, nazwa postępowania: Kompleksowe przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego do Danii i Szwecji w ramach projektu KSOW p.t. „Przestrzeń przyjazna przyrodzie - współczesne trendy w procesie zarządzania obszarami wiejskimi”. Nr postępowania: OK-DROW-253-1-42/2019