Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Metodyka doradztwa grupowego”. Jest to kolejna edycja szkolenia realizowanego od 2021 roku przeznaczonego dla doradców, którzy nie brali udziału we wcześniejszych edycjach szkolenia.
Szkolenie dedykowane jest w szczególności do doradców rolniczych realizujących lub planujących realizować zadania doradcze w formie doradztwa grupowego. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 25.06.2024 roku organizuje szkolenie nt. „Premie dla młodych rolników”. Na szkolenie serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się pomocą rolnikom w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (za pomocą aplikacji ClickMeeting).

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 19.04.2024 r. organizuje szkolenie nt. „Rozpoznawanie agrofagów w uprawach rolniczych”. Celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe doradców rolnych specjalizujących się w produkcji roślinnej i przekazanie wiedzy dotyczącej rozpoznawania  chorób i szkodników występujących głównie w uprawach pszenicy i rzepaku. W dalszej kolejności zostaną omówione metody określania progów ekonomicznej szkodliwości chorób w uprawach.  Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (za pomocą aplikacji ClickMeeting). Uwaga: rekrutacja na szkolenie została zakończona.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. „Działania terapeutyczne z udziałem zwierząt gospodarskich”.
Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego i izbach rolniczych oraz doradców prywatnych w szczególności zajmujących się tematyką rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce i wspierających mieszkańców wsi w podejmowaniu działalności w tym zakresie. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 2.04 – 28.06.2024 r.  rozpoczyna cykl szkoleń e-learningowych pt. „Ziołowe inspiracje dla rozwoju obszarów wiejskich”. 

Szkolenia adresowane są do pracowników ośrodków i centrów doradztwa rolniczego.

Celem cyklu szkoleń jest podniesienie wiedzy uczestników dotyczącej wykorzystania ziół, jako trampoliny do rozwoju obszarów wiejskich oraz zastosowania roślin zielarskich w gospodarstwie domowym, m.in. w ziołolecznictwie, pielęgnacji i kulinariach opartych na ziołach oraz w przydomowym ogródku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 12.03.2024 r. organizuje szkolenie nt. „Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez rolników”. Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, która jest niezbędna  na potrzeby programu   „Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury” Krajowego Planu Odbudowy. Rekrutacja zakończona.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 05.03.2024 roku organizuje szkolenie nt.  Integrowana Produkcja Roślin - zasady certyfikacji, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się tą tematyką. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w CDR/Kraków.  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie. Tematyka zajęć zgodna jest z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ważne przez 5 lat.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób, prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie. Tematyka zajęć zgodna jest z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ważne przez 5 lat.

Szanowni Państwo, za nami pierwsze nabory wniosków o dofinasowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa ogłoszone przez Instytucję Pośredniczącą, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucją Zarządzającą programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ten został przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

W imieniu Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapraszamy na XXVIII Wojewódzką Konferencję Pszczelarską w Karniowicach, organizowaną przez MODR przy współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Krakowie. Odbędzie się ona w dniu 24 lutego br. w siedzibie MODR w Karniowicach.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane problematyką agroekologicznych metod zwalczania chwastów do udziału w warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie pt. Agroekologiczne strategie zwalczania chwastów na gruntach ornych. 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności osoby świadczące lub zamierające świadczyć usługi agroturystyczne w swoich gospodarstwach na szkolenie e-learningowe  pn.: "Proekologiczne rozwiązania w agroturystyce. Jak sprostać wymaganiom klientów i środowiska?
Szkolenie odbędzie się w terminie 18.12.2023 – 29.12.2023 r. przez Internet na platformie e-learningowej CDR www.cdrkursy.pl. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców i specjalistów zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego na szkolenie e-learningowe z cyklu Kompetentny trener turystyki wiejskiej  pn.: "Proekologiczne rozwiązania w agroturystyce. Jak sprostać wymaganiom klientów i środowiska?”
Szkolenie odbędzie się w terminie 18.12.2023 – 29.12.2023 r. przez Internet na platformie e-learningowej CDR www.cdrkursy.pl.