Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie na temat: "Partnerstwo – współpraca międzysektorowa a rozwój przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich". Szkolenie odbędzie się w dniach 30.09-01.10.2013 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa1.

Szkolenie adresowane jest do doradców rolnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, w szczególności Lokalnych Grup Działania oraz pozostałych instytucji zajmujących się inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących współpracy organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich z administracją publiczną, zwłaszcza samorządem lokalnym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona możliwością finansowego i pozafinansowego wsparcia organizacji pozarządowych przez samorządu lokalny, współpracy międzysektorowej i budowaniu partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Szkolenie jest kontynuacją wcześniejszych spotkań na temat ekonomii społecznej, dlatego do udziału w nim zapraszamy szczególnie osoby, które uczestniczyły we wcześniejszych szkoleniach z tego zakresu.

Spotkanie poprowadzą osoby, które od lat zajmują się promowaniem idei przedsiębiorczości społecznej w Polsce oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania partnerstw lokalnych na obszarach wiejskich oraz współpracy międzysektorowej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych, do pobrania poniżej pocztą elektroniczną (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków - do dnia 25 września 2013 r.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń.

Koszty udziału w szkoleniu:

Pracownicy WODR i pracownicy izb rolniczych – 184,00 zł netto* (koszt brutto 204,12 zł) od osoby. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część dydaktyczna jest bezpłatna.

Pozostałe osoby - 433,00 zł netto*, tj. 507,39 zł brutto od osoby - w cenie zawarte są dodatkowo koszty dydaktyczne (wykładowcy + materiały szkoleniowe).

* Dla osób, które w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa posiadają podpisane Oświadczenie dla celów VAT koszt netto szkolenia jest równy kosztowi brutto szkolenia.
Osoby bez podpisanego ww. Oświadczenia pokrywają koszty szkolenia powiększone o wartość podatku VAT.

*Specyfikacja kosztów szkolenia dla LGD i pozostałych uczestników nie będących pracownikami państwowych jednostek doradztwa rolniczego:

  Koszt netto Koszt brutto
Nocleg 80,00 86,40
Wyżywienie 88,00 95,04
Koszty dydaktyczne 265,00 325,95
RAZEM 433,00 507,39

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto:  BGK O/Kraków 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 przed terminem szkolenia lub zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.

Zainteresowanych wcześniejszym przyjazdem informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia, co należy zadeklarować w Karcie zgłoszenia uczestnictwa. Nocleg w przeddzień szkolenia jest bezpłatny (dla uczestników z miejsc położonych w znacznej odległości od miejsca szkolenia).

Informacje w sprawie rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:
Marta Starmach
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Do pobrania:
Harmonogram
Karta zgłoszenia uczestnictwa dla doradców
Karta zgłoszenia uczestnictwa dla pozostałych uczestników
Informacja o uczestniku