W dniu 15 września br. odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Kaplicy Polowej Armii Krajowej z udziałem Pary Prezydenckiej. We Mszy uczestniczył również minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba. Centrum Doradztwa Rolniczego prezentowało w ramach stoiska Ministerstwa Rolnictwa Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych.

 

Liczne atrakcje towarzyszyły uroczystościom dożynkowym już od sobotniego poranka.Na Stadionie COS oraz na Placu przy basenie mogliśmy podziwiać m.in. Miasteczko Regionów, w którym prezentowane były uroki i osiągnięcia poszczególnych województw, aleję twórców ludowych czy kiermasz tradycyjnej polskiej żywności oraz występy zespołów ludowych. Nie brakowało również zabaw i konkursów dla najmłodszych. Tradycyjnie już odbył się konkurs Prezydenta RP na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku zwyciężył wieniec z województwa lubelskiego.

Centrum Doradztwa Rolniczego reprezentowały oddziały z Krakowa i Radomia. Krakowski oddział promował Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych. Stoisko nasze odwiedził Prezydent RP Bronisław Komorowski, a także Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba. Podczas Dożynek mogliśmy podziwiać dwie spośród blisko stu zrzeszonych w ramach Sieci zagród oraz jedno gospodarstwo z Siecią współpracujące. Były to:

1. "Plantacja wikliny" – zagroda edukacyjna położona we wsi Konarzew w województwie łódzkim. Gospodarze od ponad stu lat kontynuują  rodzinną tradycję wikliniarską. Swoją pasją dzielą się corocznie na plenerach wikliniarskich, podczas których zdradzają tajniki wyplotu. Pragnąc podzielić się własną pasją i wiedzą wikliniarską, właściciele zapraszają do gospodarstwa grupy zorganizowane – od przedszkola do seniora.
W trakcie wizyty w zagrodzie istnieje możliwość pozyskania wiedzy o uprawie i zbiorach wikliny,  poznania narzędzi niezbędnych do uprawy wikliny, czynnego udziału w pracach gospodarczych (sortowanie, korowanie), samodzielnego wyplotu  prostych form wikliniarskich, udziału w zajęciach plenerowych dla dorosłych.
Na stoisku prowadzony był pokaz wyplatania z wikliny koszyków, donic, bransoletek oraz edukacja z zakresu wikliniarstwa.

2. "Ostoja Dworska" – zagroda edukacyjna położona we wsi Leśnica w województwie świętokrzyskim zaprasza do spotkań w IZBIE REGIONALNEJ W GOŚCINIE U CHŁOPA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, gdzie gwarantuje poznanie tradycji i obyczajów związanych z regionem świętokrzyskim oraz doskonały wypoczynek i rekreację z  dowcipem dostosowanym do wieku słuchaczy. Jest to ukazanie żywej kultury ludowej, budzenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego „małej ojczyzny”, kultywowanie dawnych tradycji, kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.
Warsztaty w sposób przyjazny wprowadzają w świat dawnej wsi, rozbudzając  wrażliwość na piękno i bogactwo ojczystego  krajobrazu. Są doskonałym uzupełnieniem między przedmiotowych ścieżek, przede wszystkim: regionalnej -ekologicznej. Zajęcia prowadzone są w obrębie gospodarstwa w  Izbie regionalnej w starym spichlerzu  wśród wiekowych drzew z widokiem na krajobraz kulturowy Pasma Przedborsko Małogoskiego.
Na stoisku „Chłop Świętokrzyski” prowadził pokaz wytwarzania wyrobów z siana, zagadki i gry edukacyjne, prezentował własne wyroby piekarnicze i zachęcał odwiedzających do odwiedzenia Gór Świętokrzyskich.

3. Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich położony jest w Bolimowie w województwie łódzkim. Warsztat posiada 200 letnią tradycję wytwarzania naczyń z gliny oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi. Podczas wizyty „u garncarza” można zapoznać się ze specyfiką jego zawodu, podpatrzeć sposób toczenia glinianych naczyń, usłyszeć legendy i opowieści związane z Bolimowem oraz samemu spróbować trudnej sztuki "lepienia garnków". W swojej ofercie edukacyjnej gospodarze proponują zajęcia dla osób indywidualnych, dla grup zorganizowanych i agencji artystycznych.

Na stoisku Państwo Konopczyńscy prowadzili warsztat toczenia naczyń glinianych na kole oraz udzielali informacji o sztuce garncarstwa.

Dożynki prezydenckie po raz pierwszy zostały zorganizowane w Spale w 1927 roku przez Ignacego Mościckiego. Do przedwojennej tradycji w 2000 roku powrócił Prezydent Aleksander Kwaśniewski i od tej pory impreza jest kontynuowana przez kolejnych Prezydentów RP.


{gallery}2013/23{/gallery}