Cardinal Palace – eleganckie centrum kongresowo-wypoczynkowe zlokalizowane w urokliwej, otoczonej łąkami i lasami miejscowości Klimki koło Siedlec i Łukowa było miejscem konferencji dotyczącej możliwości rozwoju biznesu turystycznego na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości” w dniach 12-13 września 2013 r. Wybrany na tą konferencje nowo wybudowany obiekt został doskonale przygotowany do organizowania konferencji, bankietów biznesowych jak również uprawienia aktywnego wypoczynku przez turystów, których zainteresują wspaniałe walory i atrakcje turystyczne okolic Łukowa oraz przygotowywane przez LGD oferta produktu sieciowego pn.: Szlak ziemi łukowskiej. 

To już trzecia konferencja zorganizowana przez LGD „Razem ku lepszej przyszłości” poświecona temu tematowi. Głównymi uczestnikami konferencji byli przedsiębiorcy z obszaru LGD, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów gmin członkowskich LGD. Celem konferencji było zaznajomienie jej uczestników z działaniami realizowanymi przez LGD w zakresie rozwoju turystyki oraz aktywizacja mieszkańców obszaru LGD do podejmowania przedsięwzięć biznesowych w turystyce. Była to również okazja do pokazania miejscowym uczestnikom walorów i wartości ich małych ojczyzn. A teren działania LGD posiada ogromny potencjał do rozwoju różnych form turystyki. Michał Świder, autor koncepcji szlaku wspaniale potrafi prezentować walory turystyczne, które mają ogromne szanse stać się głównymi atrakcjami przyciągającymi turystów z kraju i zagranicy. Hasło „Łuków” – mało znane w Polsce, u paleontologów, również z Europy, znane jest jako miejsce osadów polodowcowych sprzed 160 mln lat. W tzw. krze polodowcowej, która pozostała właśnie w rejonie Łukowa, znajdują się wspaniale zachowane skamieliny amonitów, ślimaków i małż z okresu jurajskiego. Kra jurajska to gliny i iły z fragmentami skał wapiennych naniesione przez lodowiec z obszarów Kłajpedy na Litwie (odległość ok. 600 km.). Uruchomienie stanowisk wykopaliskowych w ramach przygotowywanego szlaku, pozwoliłoby na znaczne uatrakcyjnienie oferty turystycznej. Ale Łuków to również inne walory turystyczne. Rezerwat jodłowy Jata o powierzchni 1116 ha powstały w 1933 r. (jodła jest unikatem na tym terenie). Poza wspaniałymi walorami przyrodniczymi (prowadzi się tam badania naukowe dotyczące sukcesji roślinnych), rezerwat Jata był w okresie działań wojennych miejscem przebywania partyzantów (teren otoczony bagnami, gdzie nieprzyjaciele bali się wkroczyć). Sporo tam stanowisk i pomników poświeconych tym działaniom, w związku z tym stanowi to wspaniałe miejsce edukacji historyczno-przyrodniczej.

Istniejące doliny i rozlewiska rzeczne stanowią ostoję siedlisk roślinnych i ptactwa wodnego. Obszar ma swoistą kulturę: język (gwarę), strój i obrzędy ludowe, miejscowych twórców ludowych, architekturę (sporo zachowanych budynków drewnianych krytych strzechą, charakterystycznych dla tego obszaru.

Każda gmina posiada swój zespół ludowy kultywujący tradycje obszaru. 

Spośród głównych walorów historycznych wymienić można miejsce urodzenia oraz muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, stanowiska archeologiczne z okresu rzymskiego, pomnik upamiętniający Bitwę pod Stoczkiem rozegraną została 14 lutego 1831 między samodzielnym korpusem pod dowództwem Józefa Dwernickiego a częścią rosyjskiej dywizji strzelców konnych Fiodora Geismara, artefakty z wydmy w Hucie Radoryskiej (groty i narzędzia krzemienne) świadczące o zasiedleniu tego terenu przez ludzi od schyłku zlodowacenia, aż po czasy współczesne, tj. na okres ponad 10 000 lat.

Walory obszaru są jego dużym atutem, lecz muszą zostać należycie przygotowane dla turystów, co stanowi duże wyzwanie dla samorządów oraz przedsiębiorców tego terenu. Włączenie tych oraz wielu innych istniejących atrakcji do opracowywanej oferty Szlaku ziemi łukowskiej, który ma zostać udostępniony turystom i mieć długość ok. 350 km, będzie miało szansę być niewątpliwie jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na polskiej mapie turystycznej. 

Najtrudniejszym jednak tematem jest komercjalizacja tej oferty. Ta tematyka była poruszona w kolejnych dwóch tematach zaprezentowanych przez: 

  • Jarosława Kubę, Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, temat wystąpienia: „Jak powstały i funkcjonują polskie juraparki”;
  • dr Piotra Zmyślonego, adiunkta w Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, temat wystąpienia: „Jak odnieść sukces w biznesie turystyczno – rekreacyjnym na obszarze LGD „Razem ku lepszej przyszłości”.

Komercjalizacja usług turystycznych będzie warunkiem odniesienia sukcesu turystycznego obszaru i szansą na poprawę warunków życia ludności miejscowej. Część merytoryczna konferencji pokazała kierunek i uwarunkowania rozwoju turystycznego obszaru działania LGD. 

W części wieczornej wystąpili artyści operetkowi w koncercie zatytułowanym „Zaczarowany świat operetki”. Po koncercie uczestnicy konferencji zadawali pytania i dzielili się swoimi uwagami z wykładowcami – gośćmi konferencji.

W drugim dniu konferencji zorganizowano wyjazd studyjny. Przewodnikami byli wójtowie gmin, goszczących uczestników konferencji. Na trasie przejazdu znalazły się:

  • Ranczo „Pod bocianem” w Żdżarach (Gmina Łuków),
  • Dwór w Wilczyskach (Gmina Wola Mysłowska),
  • Eko Farma Żelechów w Hucie Zadybskiej (Gmina Kłoczew),
  • prywatny dwór w Jagodnem (Gmina Kłoczew),
  • Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (Gmina Krzywda).

 

Klaudiusz Markiewski
CDR O/Kraków

{gallery}2013/24{/gallery}