Trwają prace nad nowym okresem programowania. Z prezentowanych dokumentów wynika, że Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie będą miały obowiązek opracować nowe lokalne strategie rozwoju, które w drodze konkursu zostaną wybrane do realizacji na lata 2014 – 2020.
By ułatwić LGD i LGR dobre przygotowanie się do procesu tworzenia LSR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przeprowadził w dniach 2–4 października 2013 roku szkolenie dla Lokalne Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania na temat: "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy".

Szkolenie miało charakter metodyczny gdzie poprzez wykłady i zajęcia warsztatowe uczestnicy mieli możliwość   poznać sposób opracowania planu strategicznego zgodnie z uniwersalnymi zasadami zarządzania rozwojem obszaru. Podkreślić należy, że  warsztaty  prowadzone były metodami aktywnymi co pozwoliło uczestnikom nabyć umiejętności niezbędne przy organizowaniu i realizacji procesu budowania planu strategicznego dla obszaru LGR lub LGD. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ukończyło je ponad 40 osób. Uczestnicy wysoko ocenili przebieg szkolenia, zarówno dobór treści jak i sposób prowadzenia warsztatów. Jesteśmy przekonani, że poznając od strony teoretycznej i praktycznej zasady budowania planu strategicznego rozwoju obszaru uczestniczący w szkoleniu przedstawiciele LGD i LGR podnieśli swoje kompetencje, które ułatwią im, po ukazaniu się aktów prawnych na lata 2014 – 2020 opracowanie planu strategicznego dla obszaru swojego partnerstwa.

{gallery}2013/29{/gallery}