Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 26.11.2013 r. seminarium internetowe nt. „Przedsiębiorczość społeczna a rozwój obszarów wiejskich”

Seminarium adresowane jest do doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego zajmujących się inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. Celem seminarium jest zainteresowanie doradców rolnych podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekonomii społecznej oraz wywołanie dyskusji na temat możliwości uczestnictwa i roli doradców rolnych w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej na wsi.

Zagadnienia przedsiębiorczości społecznej zajmują ważne miejsce w programowanej polityce Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich stanowi jeden z głównych priorytetów Unii Europejskiej ujętych w strategii „Europa 2020”. W ramach nowego PROW 2014 – 2020 rozwój przedsiębiorczości społecznej jest mocno akcentowany w kontekście wdrażania podejścia Leader, którego realizacja ma pozwolić na skuteczną walkę z różnorakimi wykluczeniami mieszkańców obszarów wiejskich. Wydaje się, że dużą rolę w inicjowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej mogą odegrać doradcy rolni, którzy na co dzień wspierają funkcjonowanie wiejskich organizacji pozarządowych oraz podejmują działania na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności wiejskich. 

Seminarium zostanie przeprowadzone w dniu 26.11.2013 r. w godz. od 12:00 do 13:00 w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków http://cdrkursy.edu.pl oraz materiały seminaryjne wprowadzające w tematykę seminarium udostępnione na platformie od dnia 19.11.2013 r. wyłącznie zalogowanym uczestnikom. Przebieg seminarium będzie miał charakter czatu moderowanego przez specjalistów z Centrum Doradztwa Rolniczego. Przewidziano również umożliwienie kontaktu uczestnikom między sobą oraz z moderatorami w ramach forum. 

Zakres tematyczny seminarium:

  • Co to jest ekonomia społeczna?
  • Misja i rodzaje podmiotów ekonomii społecznej.
  • Możliwości wykorzystania ekonomii społecznej w kreowaniu rozwoju obszarów wiejskich.
  • Przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych na obszarach wiejskich.

Harmonogram seminarium:

W dniu 19.11.2013 r. – udostępnienie materiałów seminaryjnych na stronie www.cdrkursy.edu.pl 

W dniu 26.11.2013 r.:

godz. 11:30 – 12:00 – rejestracja i uwierzytelnianie uczestników;

godz. 12:00 – 13:00 – czat z uczestnikami;

Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium internetowym proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych, w tym: Karty zgłoszenia uczestnictwa  oraz Informacji o uczestniku pocztą elektroniczną (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków - do 14.11.2013 r.  O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: 

- w sprawach merytorycznych seminarium: Marta Starmach - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 09; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach organizacji i rekrutacji: Teresa Sędzik - Zespół Metodyki Doskonalenia Zawodowegoi Kontroli Doradztwa Rolniczego, tel. 12 424 05 54; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje na temat seminarium oraz formularze zgłoszeniowe i program do pobrania na stronie www.cdr.gov.pl/krakow/ oraz www.cdr.gov.pl.

Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają informację potwierdzającą udział w seminarium wraz z loginem i hasłem umożliwiającymi rejestrację na seminarium. Informacja zostanie przesłana  na podany w Karcie zgłoszenia uczestnictwa adres e-mail (prosimy o czytelne wpisanie adresu poczty elektronicznej). 

Podstawą otrzymania zaświadczenia o uczestniczeniu w seminarium internetowym będzie aktywny, przejawiający się co najmniej dwukrotnym zabraniem głosu, udział w dyskusji merytorycznej w ramach forum (dostępnego od 19.11.2013 r.) lub czatu (26.11.2013r., godz. 12:00-13:00).

Załączniki:

Karta zgłoszenia uczestnictwa  

Informacja o uczestniku