Grupa z Małopolski, w skład której wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa  Małopolskiego i jednostek doradztwa rolniczego, w dniach 18 i 19 września 2013 r. uczestniczyła w targach Tech&Bio w Valence we Francji.

Tech&Bio to największe targi ekologiczne Europy organizowane od 2007 r. co dwa lata w Departamencie Drôme w regionie Rhône-Alpes. Region ten  położony w południowo-wschodniej Francji z największym miastem Lyon , który charakteryzuje się ciepłym klimatem oraz lekkimi i silnie kamienistymi glebami. Najważniejsze uprawy to winorośl, sady jabłoniowe i brzoskwiniowe, kukurydza, soja, proso, rośliny zielarskie a na dużych powierzchniach  trwałych użytków zielonych dominuje bydło ras mięsnych.

Nieprzypadkowo targi Tech&Bio odbywają się właśnie w tym regionie. Francja posiada bowiem już około 0,9 mln ha upraw ekologicznych, a Departament Drôme to rejon wiodący w produkcji ekologicznej kraju. O ile średnio we Francji ilość gospodarstw ekologicznych szacuje się na  3,5%, to w departamencie Drôme  jest ich około 8%. Uprawy ekologiczne zajmują tutaj 15% użytków rolnych i skupione są w około 1000. gospodarstwach.
Tegoroczna czwarta już edycja targów  lokalizowana  na terenie liceum rolniczego w Burg-les-Valence rozpostarta była  na powierzchni 15 ha. Targi miały charakter międzynarodowy. Odnotowano udział 12 delegacji zagranicznych w tym Belgii, Danii, Włoch, Serbii, Kanady, Niemiec, Finlandii, Szwajcarii.

Było to przedsięwzięcie na dużą skalę. O randze imprezy świadczy udział w niej Ministra Rolnictwa Francji, przedstawicieli Izb Rolniczych, Mera miasta Valence oraz licznych ekspertów. Po składzie osób wizytujących Salon widać jak dużą wagę przywiązuje Francja do rozwoju tego segmentu rynku.
Łącznie w targach uczestniczyło 250 wystawców związanych z rolnictwem ekologicznym, a wśród nich ekologiczni rolnicy, przetwórcy, producenci nasion, firmy oferujące ekologiczne środki ochrony roślin, producenci nawozów, pasz, czy specjalistycznych maszyn.

Brały udział delegacje z wielu europejskich krajów gdzie w panelach ekspertów można było poznać aktualny stan rolnictwa ekologicznego poszczególnych krajów.

Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa maszyn do prac agrotechnicznych, które jak wiemy w gospodarstwach ekologicznych są niezwykle uciążliwe. Maszyny prezentowane przez dziesiątki firm przedstawiały różne rozwiązania techniczne - narzędzia ręczne, konne i ciągnikowe. Nawet małe opielacze zdalnie sterowane z napędem akumulatorowym i naszpikowane elektroniką. Uczestnicy mogli zobaczyć pracę poszczególnych maszyn i ciągników  na przygotowanych poletkach z uprawami rolniczymi, warzywniczymi, sadowniczymi i zielarskimi. Tutaj wciąż stały największe tłumy rolników ekologicznych.

Ciekawy był również wyjazd studyjny do gospodarstwa doświadczalnego. Na miejscu w gospodarstwie przedstawiciele izby rolniczej – Mickaël Boillo i Lauri Castel, udzielali wszelkich wyjaśnień dotyczących systemów uprawy roślin. Gospodarstwo stanowi poligon doświadczalny, w którym testowane są różne modele upraw rolniczych i ogrodniczych. Prowadzi doświadczenia z uprawami zbożowymi, warzywniczymi, sadowniczymi i zielarskimi.

Przez dwa dni wystawę zwiedziło około 13 tys. osób. Uderzało wyjątkowo duże zainteresowanie rolnictwem ekologicznym wśród ludzi młodych.

W trakcie targów przedstawiciel grupy dr inż. Stanisław Flaga z Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa został poproszony o krótkie wystąpienie w telewizji regionalnej celem zaprezentowania kierunków rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i Małopolsce.

Pomimo bardzo dużej frekwencji organizacja wystawy stała pod każdym względem na wysokim poziomie. Grupa polska miała swojego francuskiego opiekuna do kontaktów organizacyjnych.

Owocem wyjazdu studyjnego są nawiązane kontakty i propozycje współpracy w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz zaproszenie do udziału  w następnych targach Tech&Bio w roku 2015.

Jan Pajdzik, Stanisław Flaga, Teresa Sędzik

Galeria - fot. Jan Pajdzik

{gallery}2013/31{/gallery}