Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju spółdzielczości na obszarach wiejskich” skierowane do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie doradcom rolnym wiedzy z zakresu historii oraz szans rozwoju spółdzielczości na obszarach wiejskich w Polsce. Program szkolenia będzie obejmował podstawy spółdzielczości, a więc pojęcie, zasady i istotę, aż po dobre praktyki z zakresu spółdzielczości w Polsce. Uczestnicy szkolenia zostaną również zapoznani z aktami prawnymi na szczeblu europejskim i polskim w zakresie spółdzielczości na obszarach wiejskich. Wartością dodaną szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z plusami działań zespołowych mieszkańców obszarów wiejskich w formie spółdzielni oraz nakłonienie doradców rolnych do wspierania tej formy organizacyjnej jako wspólnych działań rolników.

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25.10.2013 r. w Oddziale CDR w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-135 Kraków. Rozpoczęcie szkolenia 24.10.2013 r. o godz. 11:30. Część merytoryczna szkolenia jest bezpłatna dla pracowników WODR. Odpłatność za część socjalną wynosi 180 zł. Należność za usługi socjalne związane z uczestnictwem w szkoleniu należy przekazać na nasze konto: PL 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 zgodnie z otrzymanym rachunkiem.

Doradców, którzy są zainteresowani udziałem w niniejszym szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionych kart zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oraz informacji o uczestniku mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną w terminie do 21 października 2013 roku.

Opieka merytoryczna:

Łukasz Jawny
tel. 12 424-05-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do pobrania:

Harmonogram
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Informacja o uczestniku