Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował w dniach 9-13 października 2023 r. szkolenie wyjazdowe do Szwecji nt.:  „Hodowla zwierząt gospodarskich w celu prowadzenia terapii z udziałem zwierząt” realizowane w zakresie SIR w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele podmiotów zajmujących się tematyką rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce - specjaliści i doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz przedstawiciel Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z hodowlą zwierząt gospodarskich w celu prowadzenia terapii z udziałem zwierząt oraz dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania gospodarstw rolnych prowadzących usługi terapeutyczne z udziałem zwierząt gospodarskich w Szwecji.

W ramach realizacji szkolenia przeprowadzony został wykład prof. Leny Lidfors ze Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych o hodowli, użytkowaniu, predyspozycjach zooterapeutycznych wybranych gatunków zwierząt gospodarskich w celu prowadzenia terapii z udziałem zwierząt oraz perspektyw rozwoju usług terapeutycznych z udziałem zwierząt gospodarskich.
O założeniach organizacyjnych funkcjonowania i certyfikacji gospodarstw społecznych, w tym terapeutycznych z udziałem zwierząt w Szwecji i projekcie „Grön Arena”/„Zielona Arena” opowiedział przedstawiciel Stowarzyszenia Gospodarstw Domowych „Hushållningssällskapet”, Christer Yrjas.

Wizyty w gospodarstwach rolnych prezentowały dobre przykłady w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich w celu prowadzenia terapii z udziałem zwierząt dla osób z różnymi potrzebami specjalnymi np. osób z chorobami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, osób wymagających reintegracji. W szczególnie dużym stopniu ze wsparcia gospodarstw społecznych w Szwecji korzystają osoby wypalone zawodowo oraz młodzież i dzieci z długimi nieobecnościami w szkołach (tzw. fobia szkolna).

Prezentowane gospodarstwa zajmują się hodowlą różnych zwierząt gospodarskich w celu prowadzenia terapii, jednak zasadniczą rolę w działaniach terapeutycznych odgrywają konie. Wykorzystywane są one na przykład w terapii osób niepełnosprawnych (gospodarstwo Stallyckan dysponuje specjalną windą osobową dostosowaną do pomocy fizycznej osobom niepełnosprawnym w wejściu na konia), jak i w rozwoju przywódczym z koniem w terapii liderów dużych firm, którzy na co dzień muszą sobie radzić z dużym stresem czy w coachingu grupowym (gospodarstwo SylviaKPersson). Pracując z końmi, uczestnicy odkrywają siebie, siebie nawzajem i swoje relacje. Otrzymują informację zwrotną na temat tego, czego chcą, co czują i myślą, budując jednocześnie nowe doświadczenia na temat swoich schorzeń widząc możliwości zmian. Dla indywidualnego dostosowania terapii wykorzystywane są również inne zwierzęta: kozy, owce, króliki, kury, krowy, psy czy koty. Podopieczny sam wybiera, którym zwierzęciem chce się opiekować, z którym pracować i się rozwijać. Poprzez opiekę nad zwierzętami, sami przestają być obiektem opieki.

Terapia ze zwierzętami gospodarskimi stosowana jest dla osób kierowanych do gospodarstw społecznych na podstawie skierowań medycznych w przypadku różnych zaburzeń psychicznych lub z ZUS w przypadku osób, które z różnych powodów przez dłuższy okres czasu znajdowały się poza życiem zawodowym. Na podstawie umów z gminą lub Województwem gospodarstwo otrzymuje wsparcie finansowe, a podopieczni zasiłek.

W Szwecji każdy Region może mieć własne uregulowania odnoszące się do działalności gospodarstw społecznych. Inicjatywą upowszechnioną w całym kraju jest projekt „Grön Arena” zarządzany przez Stowarzyszenie „Hushållningssällskapet”. „Grön Arena” sieciuje gospodarstwa społeczne oferujące usługi w trzech obszarach: opieka społeczna, edukacja, zdrowie i rekreacja. Właściciele gospodarstw chcący przystąpić do sieci muszą przejść 6 dniowy kurs, przygotować biznes plan, spełnić wymagane kryteria i uzyskać zatwierdzenie po przeprowadzonej wizytacji gospodarstwa. Nazwa i logo marki są chronione znakiem towarowym.

 

 

 

 

https://hushallningssallskapet.se/

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.