W imieniu Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapraszamy na XXVIII Wojewódzką Konferencję Pszczelarską w Karniowicach, organizowaną przez MODR przy współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Krakowie. Odbędzie się ona w dniu 24 lutego br. w siedzibie MODR w Karniowicach.

Konferencję objęli patronatem honorowym: Pan dr Krzysztof Duda - Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Pan Paweł Szczygieł - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Pan Stanisław Ból - Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy. Konferencji towarzyszą wiodące wydawnictwa i portale internetowe, zajmujące się problematyką pszczelarstwa:  Pszczelarz Polski, Pasieka oraz Portal Pszczelarski.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są: ,,Zmiany klimatyczne i środowiskowe a gospodarska pasieczna”.

Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki Małopolskiego Konkursu Pasiek za rok 2023, a Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu.

CDR Oddział w Krakowie jest jednym z partnerów konferencji.

Więcej informacji oraz program konferencji: https://modr.pl/aktualnosc/zaproszenie-na-xxviii-wojewodzka-konferencje-pszczelarska-w-karniowicach