Znamy już laureatów wakacyjnego konkurs na najciekawszą relację z wizyty w Zagrodzie Edukacyjnej.
Na konkurs wpłynęło 15 prac zarówno indywidualnych, jak i wykonanych wspólnie przez grupę osób. Przedział wiekowy uczestników: od wieku przedszkolnego do 54-ego roku życia. Zapraszamy do zapoznania się wynikami konkursu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 04.12.2013 r. seminarium internetowe nt. „Przedsiębiorczość społeczna a rozwój obszarów wiejskich”.
Seminarium adresowane jest do nauczycieli szkół rolniczych. Celem seminarium jest zainteresowanie nauczycieli podstawowymi zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości społecznej (ekonomii społecznej) oraz wywołanie dyskusji na temat możliwości zainspirowania, uczestnictwa i roli nauczycieli w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej na wsi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu.

Pobierz biuletyn

Nr 3/2013

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym  numerem kwartalnika Leader Newsletter adresowanego do doradców rolnych oraz przedstawicieli lokalnych grup działania.

Więcej na stronie www.leaderatorium.edu.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju spółdzielczości na obszarach wiejskich” skierowane do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie w dniach od 30 września do 5 października 2013 zorganizowało wyjazd studyjny pn. „Funkcjonowanie gospodarstw edukacyjnych na przykładzie Szwajcarii”. Projekt został zrealizowany w ramach umowy nr KSOW/79/09/2013 zawartej w dniu 20 września 2013 r. z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, finansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dorzecze Bobrzy w CDR O/KrakówCzy można jeszcze lepiej i sprawniej oceniać wnioski i wdrażać LSR? Tego uczyli się w Krakowie przedstawiciele LGD z województwa świętokrzyskiego. „Procedura oceny i wyboru wniosków w LGD Dorzecze Bobrzy – teoria i praktyka” to tytuł szkolenia dla członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w CDR O/Kraków w dniach 4-5.10.2013 r. Czytaj więcej na www.leaderatorium.edu.pl

Grupa z Małopolski, w skład której wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa  Małopolskiego i jednostek doradztwa rolniczego, w dniach 18 i 19 września 2013 r. uczestniczyła w targach Tech&Bio w Valence we Francji.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 26.11.2013 r. seminarium internetowe nt. „Przedsiębiorczość społeczna a rozwój obszarów wiejskich”

Seminarium adresowane jest do doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego zajmujących się inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. Celem seminarium jest zainteresowanie doradców rolnych podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekonomii społecznej oraz wywołanie dyskusji na temat możliwości uczestnictwa i roli doradców rolnych w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej na wsi.

 

 W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie opracowano informację o programowaniu nowej perspektywy finansowej.

Zapraszamy doradców ośrodków doradztwa rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych do jej lektury. (do pobrania)

 

Trwają prace nad nowym okresem programowania. Z prezentowanych dokumentów wynika, że Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie będą miały obowiązek opracować nowe lokalne strategie rozwoju, które w drodze konkursu zostaną wybrane do realizacji na lata 2014 – 2020.
By ułatwić LGD i LGR dobre przygotowanie się do procesu tworzenia LSR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przeprowadził w dniach 2–4 października 2013 roku szkolenie dla Lokalne Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania na temat: "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy".

W dniach 30.09-01.10.2013 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się dwudniowe szkolenie na temat: "Partnerstwo – współpraca międzysektorowa a rozwój przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich". Szkolenie było kontynuacją wcześniejszych spotkań z zakresu ekonomii społecznej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie pt. "Formy opodatkowania gospodarstw rolnych (z uwzględnieniem rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego)", które odbędzie się  w Krakowie w dniach 29-30.10.2013 r.

Uczestnicy w trakcie warsztatówW Krakowie dyskutowano o przekazie wiarygodnej informacji na stronach internetowych.

"W dniach 24-25 września w CDR odbyły się warsztaty na temat przedstawienia w ciekawy sposób działalności Ośrodków Doradztwa Rolniczego na ich stronach internetowych. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski, którzy na co dzień zajmują się redagowaniem stron internetowych.

Czy wierzyć czarnym scenariuszom serwowanym opinii publicznej przez prasę w związku z „katastrofalnie” niskim przyrostem naturalnym w Polsce? Na ile polityka prorodzinna – w tym wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki i edukacji dla najmłodszych – pomoże zahamować niepokojące tendencje?  Czy prowadzenie działalności pozarolniczej polegającej na prowadzeniu punktu opieki dla dzieci do lat 3 lub edukacji przedszkolnej  wpisuje się w ideę wielofunkcyjnego rozwoju wsi?

Cardinal Palace – eleganckie centrum kongresowo-wypoczynkowe zlokalizowane w urokliwej, otoczonej łąkami i lasami miejscowości Klimki koło Siedlec i Łukowa było miejscem konferencji dotyczącej możliwości rozwoju biznesu turystycznego na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości” w dniach 12-13 września 2013 r. Wybrany na tą konferencje nowo wybudowany obiekt został doskonale przygotowany do organizowania konferencji, bankietów biznesowych jak również uprawienia aktywnego wypoczynku przez turystów, których zainteresują wspaniałe walory i atrakcje turystyczne okolic Łukowa oraz przygotowywane przez LGD oferta produktu sieciowego pn.: Szlak ziemi łukowskiej.