leader2007 2013mZapraszamy do zapoznania się z treścią trzeciego w 2014 roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania. W numerze między innymi o projektach współpracy, o promocji i działaniach LGD z mazowieckiego, podlaskiego i małopolskiego województwa oraz o Karcie Dużej Rodziny -zobacz LEADERnewsletter.

IMG 6064Rozwój obszarów wiejskich to w dużej mierze transfer wiedzy i informacji. Szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne to podstawa komunikacji i wymiany dobrych praktyk. W dzisiejszych czasach ważnym nośnikiem przekazu informacji jest także wszechobecny i już dobrze dostępny Internet. Ośrodki doradztwa rolniczego i ich działalność w wymierny sposób również wpływają na zmiany, jakie zachodzą na polskiej wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 4, 5 i 12 października 2014 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin, które do tej pory nie uczestniczyły w szkoleniu dla sprzedawców.
Posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest warunkiem wymaganym od osób sprzedających środki ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. "Płatności bezpośrednie po roku 2014 – zazielenienie", które odbędzie się w dniu 13 października 2014 roku w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 3-dniowe szkolenie pn.: "Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych – aspekty rachunkowo-podatkowe prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych" organizowane w dniach 22-24.10.2014 r.

logo2

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenia realizowane w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, z projektu „Rozwój systemu marketingu bezpośredniego".

W ramach projektu realizowane będą m.in. 3 szkolenia blended – learning dla doradców rolnych (są to szkolenia łączące elementy szkolenia bezpośredniego oraz szkolenia przez Internet).

W niedzielę 7 września 2014 roku na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim koło Krakowa odbyła się 7. edycja Małopolskiego Święta Warzyw − imprezy organizowanej przez samorząd gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pod nazwą: "Racjonalne żywienie rodziny wielopokoleniowej jako element profilaktyki zdrowotnej", które odbędzie się w dniach: 1–3 października 2014 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 16 - 18 września 2014 roku organizuje dla doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego III Warsztaty pt. "Narzędzia internetowe, jako ważny element w rozwoju obszarów wiejskich - czyli jak prawidłowo przygotować dokumentację filmową z ważnych wydarzeń instytucji doradztwa rolniczego".

W dniach 12-14 sierpnia br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie pracowników ośrodków doradztwa rolniczego poświęcone organizacji imprez wystawienniczych. W seminarium uczestniczyło 27 osób z całej Polski, przede wszystkim komisarze i pracownicy tworzący sztaby organizacyjne targów i wystaw organizowanych przez ośrodki doradztwa.

Walizka i kosz….

Przez trzy dni przedstawiciele Lokalnych Grup Działania zmagali się z problemami dotyczącymi komunikacji społecznej. Podczas pierwszego warsztatu tworzyli plan komunikacji. Problem, który był rozwiązywany: to jak najskuteczniej docierać do mieszkańców obszaru na którym będzie wdrażana nowa lokalna strategia rozwoju, jakich używać narzędzi by wiedza o lokalnej grupie działania, o LSR, o funduszach europejskich, które ją finansują, była znana.

W dniach 09-11 lipca 2014 roku przedstawiciele Lokalnych Grup Działania  uczestniczyli w szkoleniu pt.: „Marketing terytorialny jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR/LSROR”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 3-5 lipca na zlecenie Sekretariatu Centralnego oraz Regionalnego KSOW organizował czwartą już międzynarodową konferencję pt. „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 12-14 sierpnia br. II Ogólnopolskie Seminarium dla Komisarzy i Organizatorów Targów, Wystaw i Imprez Promocyjnych. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z organizacją i koordynacją imprez wystawienniczych i promocyjnych w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią drugiego w 2014 roku numeru kwartalnika Leader Newsletter skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania. W numerze między innymi o projektach współpracy, promocji i działaniach LGD z łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego województwa, przyszłości podejścia LEADER w Polsce oraz o innowacji - zobacz Leader Newsletter.

Podczas uroczystego spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w X Konkursie na najlepszą pracę badawczą. Spośród 20 prac biorących udział w konkursie publikacja Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie pt. "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" otrzymała pierwszą nagrodę