Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 13 grudnia 2021r. organizuje webinarium pt. „Produkcja roślin bylinowych i ich zastosowanie w ogrodach wiejskich” Szkolenie on-line dla doradców rolniczych.

Informujemy, że termin nadsyłania prac malarskich inspirowanych kapliczkami przydrożnymi w Konkursie „Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych” został wydłużony do 30 listopada

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na XIX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 roku w formule hybrydowej.

W dniu 2 listopada br. po raz kolejny gościliśmy w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie grupę przedstawicieli delegacji ukraińskich samorządowców - gmin terytorialnych charkowsko-żytomierskich, a także dyrektorów i przedstawicieli różnych jednostek strukturalnych administracji terytorialnej.

Zapraszamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu całej Polski do udziału w konkursie pn. „Bezpieczna kwatera”.
Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

Szanowni Państwo, z okazji 6 lat działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce, prezentujemy broszurę oraz film podsumowujące dotychczasowe działania SIR.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konferencji poświęconej tradycjom kulinarnym wsi polskiej. Konferencję adresujemy do Kół Gospodyń Wiejskich, instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. Jej celem będzie zapoznanie uczestników z tematyką polskich produktów regionalnych i lokalnych, przybliżenie zagadnień związanych ze znakowaniem jakości produktów tradycyjnych, oraz promocja polskiego dziedzictwa kulinarnego. Nie zabraknie także degustacji produktów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, wyłonionych w konkursie „Polska Wieś Smakuje”. Przewidujemy również ludowy występ artystyczny.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Geotermia w Polsce na wybranym przykładzie (Termy Szaflary) w terminie od 02.11.2021 – 29.11.20201 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom. Szkolenie skierowane jest dla specjalistów oraz doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb rolniczych.

W dniu 18 października br. gościliśmy w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie grupę przedstawicieli delegacji ukraińskich samorządowców - gmin terytorialnych charkowsko-żytomierskich, a także dyrektorów i przedstawicieli różnych jednostek strukturalnych administracji terytorialnej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że planowane w dniach 27-28 listopada oraz 04-05 grudnia 2021 r. (sobota-niedziela) szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" zostaje odwołane. Szkolenie odbędzie się w innym terminie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 06-07 listopada 2021 r. (sobota-niedziela) szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie. Tematyka zajęć zgodna jest z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ważne przez 5 lat.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało w dniu 23 września 2021 r. w szkolenie wyjazdowe nt. ”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” - inicjatywy przedsiębiorcze na obszarach górskich i podgórskich na przykładzie „Zagórzańskich Dziedzin” w ramach projektu pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanego z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 15 października 2021 r. organizuje webinarium pt. „Organizowanie społeczności lokalnych, jako metoda aktywizacji mieszkańców wsi”. Szkolenie w formie webinarium adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego.

Uczestnicy projektu YouWeen w końcu mogli spotkać się za żywo i wymienić swoimi doświadczeniami. Szkolenie poświęcone dobrym praktykom i wspieraniu przedsiębiorczości młodych kobiet w rolnictwie odbywało się od 14 do 17 września w Krakowie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie miało przyjemność gościć uczestników z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Grecji, Polski, a także za pośrednictwem konferencji online – również z Macedonii.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ponownie uruchamia trzy szkolenia e-learningowe opracowane w ramach operacji pn. ”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021. Szkolenia są uruchomione na prośbę osób, które nie miały możliwości uczestniczenia w szkoleniach w poprzedniej edycji.