Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym (16.03.2023) na konto i profil Gospodarstw Opiekuńczych na Facebooku dokonano włamania. Konto zostało całkowicie przejęte i aktualnie nie mamy do niego dostępu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 15-16-23 kwietnia 2023 r. (sobota-niedziela-niedziela) szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób, prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki ruszyła kolejna edycja programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę”.  Dzięki owocnej współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotychczasowe obszary edukacyjne programu zostały rozszerzone o priorytet „Odkrywamy Skarby Wsi” realizowany w zagrodach edukacyjnych i skansenach.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że z początkiem marca 2023 roku na konto i profil Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych na Facebooku dokonano włamania. Konto zostało całkowicie przejęte i aktualnie nie mamy do niego dostępu.

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”

 Już 8 marca rusza cykl szkoleń internetowych „Prawo autorskie dla KGW” zorganizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

 Pierwszy webinar zaplanowano dla pań z kół gospodyń wiejskich w województwie dolnośląskim. W dalszej kolejności, aż do końca kwietnia, wiedzę z zakresu przestrzegania praw autorskich będą mogły zgłębiać członkinie kół z pozostałych województw. Dla wszystkich przewidziano dwa terminy do wyboru.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 12 marca 2023 r. (niedziela) szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. „Instytucje i organizacje wobec turystyki wiejskiej w Polsce – kontekst historyczny i współczesny”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 23.02.2023 roku organizuje szkolenie nt.  Integrowana Produkcja Roślin - zasady certyfikacji, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się tą tematyką. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w CDR/Kraków.  

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w czwartych Krajowych Dniach Pola Sielinko 2023, które odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2023 roku w godzinach 9-17 w Sielinku koło Opalenicy. Podmioty zainteresowane wystawieniem się na Krajowych Dniach Pola proszone są o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia elektroniczną broszurę pn. „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” wydanie II zaktualizowane i poszerzone 2022 opracowaną w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

300 uczestników, 19 prelegentów, 2 sesje plenarne, warsztaty szkoleniowe wiele inspiracji, dyskusji i wymiany doświadczeń – tak obchodziliśmy w Krakowie 10-lecie działania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 12.12.2022 roku webinarium pt. „Zadrzewienia śródpolne i ich funkcja w ochronie zasobów wodnych i kształtowaniu krajobrazu rolniczego”. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności osoby zainteresowane zasadami tworzenia zadrzewień śródpolnych oraz ich rolą w ochronie zasobów wodnych i kształtowaniu krajobrazu rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 1-2 grudnia 2022 r.  szkolenie pt. „Kobieta na wsi – możliwości rozwoju i samorealizacji”. Szkolenie adresowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie w formie webinarium pn. „Formy sprzedaży produktów lokalnych”. Szkolenie jest realizowane w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.