Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 21 października 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

 

W okresie od dnia 5 czerwca do dnia 2 lipca 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało trzy zagraniczne wizyty studyjne nt. „Zagraniczne dobre praktyki w zakresie łączenia rolnictwa i działalności opiekuńczej” do Norwegii, Holandii i Włoch. 

Doradcy pracujący w jednostkach doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich, a także przedstawiciele nauki od 31 maja do 2 czerwca uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Jego celem było przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z ziołami oraz przedstawienie przykładów związanych z zastosowaniem tychże roślin w gospodarstwie domowym.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 26 czerwca br. organizuje Piknik Poznaj Dobrą Żywność, na terenie warszawskiego Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Podczas Pikniku prezentowana będzie polska żywność wysokiej jakości: produkty ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność, Produkt polski, produkty regionalne i tradycyjne oraz ekologiczne.

W dniu dzisiejszym w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie gościliśmy studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (kierunek Ekonomia).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 31 maja - 2 czerwca 2022r.  organizuje szkolenie wyjazdowe pt.: „Zioła i ich zastosowania w gospodarstwie domowym”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie uruchamia szkolenie e-learningowe pod nazwą „Kompetentny trener turystyki wiejskiej” – kurs podstawowy. Szkolenie będzie dostępne na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl w terminie od 24 maja – 20 czerwca 2022 roku. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniach 7-8 czerwca  roku organizuje dwudniowe szkolenie pt. „Racjonalne nawożenie w oparciu o sporządzony  plan nawożenia”.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców, realizujących zadania z zakresu produkcji rolnej. Szkolenie odbędzie się w formie szkolenia stacjonarnego. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy sporządzania planu nawożenia, a w drugiej części warsztaty z przygotowania planu nawożenia. Uczestnikom zaleca się posiadanie  własnego laptopa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 26.05.2022 roku organizuje szkolenie nt.  Wybrane działania PROW 2014-2020 wspierające rozwój rolnictwa i działalność pozarolniczą - „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się pomocą rolnikom w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych. Szkolenie będzie formie  webinarium - Teams.
Rekrutacja zamknięta.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 24 maja 2022 roku webinarium pt. „Rola ogrodu w gospodarstwie edukacyjnym”. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców wsi, prowadzącym lub planujących prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego, a także liderów wiejskich, członków lokalnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich. Harmonogram szkolenia przekazujemy w załączeniu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota) szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje realizację kampanii „Cudze chwalicie – swoje poznajcie” promującą platformę polskiebazarek.pl. Platforma ta pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów rolników i producentów żywności z konsumentami i odwrotnie.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród terapeutyczny - innowacje społeczne w gospodarstwach wiejskich. E-learning realizowany jest w terminie od 28 marca do 29 kwietnia 2022 roku. Szkolenie dedykowane jest osobom prowadzącym lub planujących prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego lub edukacyjnego, a także liderom wiejskim, członkom lokalnych stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na webinarium pn.: „Obowiązkowe ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym”. Webinarium odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 24 marca 2022 roku w godz. 9.30 -12.30. Trwa jeszcze rekrutacja na transmisję na naszym kanale YouTube!