Ogłoszenie o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 15 listopada 2022 roku webinarium pt. „Gatunki drzew i krzewów owocowych do uprawy w ogrodach przydomowych”.

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych, który odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 listopada 2022 r. Konferencja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 16 listopada br. organizuje bezpłatne szkolenie internetowe pt. „Sporządzenie poprawnego obrotu stada”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się produkcją zwierzęcą.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 17 listopada 2022 r. szkolenie w formie webinarium pn. „Wykorzystanie wód i energii geotermalnej w rolnictwie”. Szkolenie skierowane jest dla specjalistów oraz doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb rolniczych. Celem szkolenia jest przedstawienie przykładów wykorzystania wód geotermalnych na konkretnym przykładzie badań prowadzonych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju sektora geotermii.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przystępuje do organizacji drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa wsi pn. „Korzenie i skrzydła”. Tegoroczna edycja poświęcona jest wyłącznie pracom magisterskim.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich został ustanowiony przez ONZ w 2007 r. w celu uznania kluczowej roli i wkładu kobiet wiejskich we wzmacnianie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, poprawę bezpieczeństwa żywnościowego oraz eliminację ubóstwa na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród edukacyjny w działalności dydaktycznej placówki szkolnej. Szkolenie odbędzie się w terminie 10.10.2022 – 14.11.2022. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w szczególności tematyką winiarską, na cykl dwóch webinariów pn. „Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw – przepisy prawne”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 11.10.2022 roku organizuje szkolenie nt.  „Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – formy opodatkowania i rozliczania”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się tą tematyką. Szkolenie będzie w formie  webinarium - Teams. Rekrutacja na szkolenie została zakończona.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach projektu AGROBANK zaprasza na konferencję międzynarodową pt. „Bioróżnorodność – szansa i wyzwanie dla bezpiecznej i efektywnej produkcji rolnej w świetle zmian klimatycznych i rosnących potrzeb finansowych”, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2022 r. w Warszawie.

Już od 12 lat na Platformie Interaktywnej agronews.com.pl przeprowadzany jest internetowy konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne. Spośród 16 gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do etapu centralnego, wybranych przez wojewódzkie komisje konkursowe, widzowie wybiorą JEDNO – najbezpieczniejsze ich zdaniem gospodarstwo rolne.

„Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin” – szkolenie uzupełniające dla osób prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 21-22-23 października 2022 r. (piątek-sobota-niedziela) szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób, prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie.