14 lipca 2023 r. minęło dokładnie 100 dni od chwili powierzenia mi przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę zaszczytnej funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Rzeczpospolitej Polskiej.
W chwili objęcia przeze mnie tego stanowiska – 6 kwietnia br. – przystąpiłem do konsekwentnej realizacji programu rolnego opartego na następujących filarach: silne i opłacalne rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe oraz nowoczesna wieś, która jest ukierunkowana na postęp i rolnictwo precyzyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

 

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konferencji „Chłopi polscy na przestrzeni wieków. Stan badań i perspektywy badawcze”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym nt. „Uprawa sałaty z wykorzystaniem wody i energii geotermalnej” w terminie 28.06.2023 r. – 8.09.2023 r. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego i izbach rolniczych oraz doradców prywatnych a także do mieszkańców obszarów wiejskich.

Weź udział w III ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!
W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w III ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Partnerami w organizacji konkursu są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje cykl czterech szkoleń pn. „Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich”. Tematyka każdego szkolenia jest ukierunkowana na inne aspekty wykorzystania ras rodzimych zwierząt gospodarskich, przyczyniające się do rozwoju obszarów wiejskich, tj. zdrowotne, kulturowe, turystyczne i ekonomiczne. 

Rekrutacja na szkolenia została przedłużona.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 14.06.2023 roku organizuje szkolenie nt.  „Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D”. Na szkolenie serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się pomocą rolnikom w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (za pomocą aplikacji Microsoft Teams).

Rolniku! Sprzedaj swoje zboże przed żniwami. Uzyskaj dopłatę 3025 zł/ha pszenicy. Możesz też otrzymać dopłatę do: kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanek zbożowych, gryki, rzepaku i rzepiku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w  szkoleniu e-learningowym nt. Organizowania i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności.Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz rolnictwa i wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz innych zaineresowanych tematyką kreowania krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w  szkoleniu e-learningowym nt. Organizowania i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego i izbach rolniczych oraz doradców prywatnych w szczególności zajmujących się zagadnieniami rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności i wspierających mieszkańców wsi w podejmowaniu działalności w tym zakresie. 

Trwa interwencja rządu w sprawie kryzysu w rolnictwie związanym z niekontrolowanym importem zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy.

Ponad 400 odmian roślin uprawnych, setki zwierząt, nowoczesny oraz historyczny sprzęt rolniczy, występy regionalnych zespołów, rękodzieło, degustacje na stoiskach kół gospodyń wiejskich oraz całkowicie darmowy wstęp dla każdego chętnego - to wszystko, a nawet wiele więcej, czeka na osoby, które już 3-5 czerwca pojawią się w Sielinku, koło Opalenicy, na IV Krajowych Dniach Pola organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że planowane na 14 maja 2023 r. (niedziela) szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie zostaje odwołane.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

Główny Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa informuje, że z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.