Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w  szkoleniu w formie webinarium nt. „Praktyczne aspekty uprawy lawendy – wirtualna wizyta w gospodarstwach” w dniu 21 listopada 2023 r. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego i izbach rolniczych oraz doradców prywatnych a także do mieszkańców obszarów wiejskich. Rekrutacja zakończona.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie w formie warsztatów pn. Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o chów i hodowlę ras zachowawczych zwierząt gospodarskich” w terminie 20-23 listopada 2023 r. w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. ul. Warcisława 1, 74-106 Stare Czarnowo, Kołbacz, woj. Zachodniopomorskie. Rekrutacja zakończona.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 3.11 – 28.12.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt.: „Zioła w domowej apteczce”.
Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich,  przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował w dniach 9-13 października 2023 r. szkolenie wyjazdowe do Szwecji nt.:  „Hodowla zwierząt gospodarskich w celu prowadzenia terapii z udziałem zwierząt” realizowane w zakresie SIR w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.

Od dnia 25 października br. można wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 17 – 22 września 2023r. zorganizowało wizytę studyjną w ramach operacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2022-2023 pn. „Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw”.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 17.10 – 30.11.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt.: „Zioła w kuchni i na stole”. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich,  przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych.

W Tarnowie zakończyło się XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Trzydniowa konferencja -  25 do 27 września 2023 roku  - została zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  w Krakowie we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zs. w Karniowicach i Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” pod honorowym patronatem Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób, prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w  szkoleniu e-learningowym nt. Ekolawendowy pomysł na sukces” w terminie 18.10.2023 – 22.11.2023 r. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego i izbach rolniczych oraz doradców prywatnych a także do mieszkańców obszarów wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 3.10 – 17.11.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt. „Zioła w kosmetyce i pielęgnacji”.
Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich,  przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 29 października 2023 r. (niedziela) szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy program pod nazwą „Lekcje z Twórcą Ludowym”, który będzie skierowany do placówek powszechnego systemu szkolnictwa z obszarów wiejskich i twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej – mistrzów wyróżniających się dorobkiem, chcących dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodym pokoleniem.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 19.09 – 07.11.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt.: pt. „Zioła w ogródku”
Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 29.09.2023 r. organizuje szkolenie nt. „Współdziałanie w ramach OZE”. Na szkolenie serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (za pomocą aplikacji ClickMeeting).