Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje wizytę studyjną w Słowenii pn. „Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw” w terminie 17- 22.09.2023 r. według załączonego programu ramowego. Wizyta studyjna adresowana jest do rolników i mieszkańców wsi, przedstawicieli  jednostek naukowych, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji pracujących na rzecz rozwoju rynku wina w Polsce w tym specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.  Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w działaniach związanych z winiarstwem lub przejawiać zainteresowanie rozpoczęciem praktyki w tym zakresie. Rekrutacja zakończona.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.
Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów)

Badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S nazywane są małym spisem rolnym. Dlaczego? Celem badania Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki.

– To historyczne spotkanie kierownictwa jednostek doradztwa rolniczego z kierownictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. – Jeszcze nie mieliśmy tak trudnego roku w rolnictwie. Bardzo wam dziękuję za tę współpracę, której efektem są prostsze rozwiązania dla rolników – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 29-31.08.2023 r. organizuje szkolenie wyjazdowe pt.: „Zioła i ich zastosowania w gospodarstwie domowym” realizowane z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.
Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego oraz do mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawiciel nauki i organizacji pozarządowych. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności specjaliści ODR odpowiedzialni za wiejskie gospodarstwa domowe, po jednej osobie z ośrodka doradztwa rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 9.08 – 29.09.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt.: „Ziołowe inspiracje dla rozwoju obszarów wiejskich”. 

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich,  przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 9.08 – 29.09.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt.: „Ziołowe inspiracje dla rozwoju obszarów wiejskich”. 

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego, w szczególności do osób zajmujących się wiejskim gospodarstwem domowym.

 W Programie współpracy rozwojowej na lata 2021-2030 „Solidarność dla rozwoju” czytamy:

 „Cele zrównoważonego rozwoju wskazują na ogromną rolę kobiet w ulepszaniu świata oraz podkreślają, że ich działalność i zdolności konsolidacyjne są kluczem do rozwiązania globalnych problemów."

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Metodyka doradztwa grupowego”. Jest to III edycja szkolenia realizowanego od 2021 roku przeznaczonego dla doradców, którzy nie brali udziału w I edycji realizowanej w 2021 r. lub II edycji realizowanej w 2022 r.

W imieniu Rady Sektora Wołowiny w załączeniu przekazujemy strategię „Polska wołowina 2022”. Strategia ta była propozycją Porozumienia Rolniczego i została przyjęta 24 kwietnia 2019 r. Obecnie przystępujemy do przygotowania nowego dokumentu: strategii, która zastąpi strategię „Polska wołowina 2022”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje jednodniowe szkolenie wyjazdowe nt. ”Organizowanie i funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności - KŁŻ w praktyce, doświadczenia podkrakowskie w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej  z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

14 lipca 2023 r. minęło dokładnie 100 dni od chwili powierzenia mi przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę zaszczytnej funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Rzeczpospolitej Polskiej.
W chwili objęcia przeze mnie tego stanowiska – 6 kwietnia br. – przystąpiłem do konsekwentnej realizacji programu rolnego opartego na następujących filarach: silne i opłacalne rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe oraz nowoczesna wieś, która jest ukierunkowana na postęp i rolnictwo precyzyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

 

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konferencji „Chłopi polscy na przestrzeni wieków. Stan badań i perspektywy badawcze”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym nt. „Uprawa sałaty z wykorzystaniem wody i energii geotermalnej” w terminie 28.06.2023 r. – 8.09.2023 r. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego i izbach rolniczych oraz doradców prywatnych a także do mieszkańców obszarów wiejskich.